กทม.ยันอากาศเช้านี้ ดี-ดีมาก

ที่มา:เว็บไซต์เดลินิวส์

กทม.ยันอากาศเช้านี้ ดี-ดีมาก thaihealth

แฟ้มภาพ

          กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรุงเทพมหานคร เผยข้อมูลวัดคุณภาพอากาศ ระบุแต่ละเขต อากาศดี-ดีมาก แต่ยังมีบางเขตคุณภาพปานกลาง ต้องดำเนินการลดฝุ่นต่อเนื่อง

รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กทม. จากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในเวลา 08.00 น.- 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีมากกว่า 30 อยู่ในระดับปานกลางนั้น มีเพียง 2 พื้นที่ได้แก่เขตวังทองหลาง ริมถนน ซ.ลาดพร้าว 95 (ระดับ44) และที่ในเขตพระนคร ริมถนนสนามหลวง (ระดับ39) ส่วนพื้นที่อื่น ๆ พบว่า มีคุณภาพดีและคุณภาพดีมาก โดยเขตต่าง ๆ จะดำเนินการควบคุมมลพิษและฝุ่นละออง ตามคำสั่งกทม.อย่างต่อเนื่องต่อไป.

                    ขอบคุณเว็บไซต์กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรุงเทพมหานคร

ที่มาของเนื้อหา : www.thaihealth.or.th