กินเจียมอยู่เจียม ต้นเหตุสำคัญสูงวัยภาวะขาดอาหาร

ที่มา :  ไทยโพสต์

กินเจียมอยู่เจียม ต้นเหตุสำคัญสูงวัยภาวะขาดอาหาร thaihealth

แฟ้มภาพ

เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะร่างกาย สังคมและเศรษฐกิจ อันอาจนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการได้

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย แพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงวัย โรงพยาบาลศิริราช ได้เขียนบทความเตือนบรรดาผู้สูงอายุ ตลอดจนลูกหลานที่มีผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัว ให้หมั่นสังเกตดูแลภาวะการขาดอาหารของผู้สูงอายุด้วย มิเช่นนั้น อาการอาจจะรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้

คุณหมอระบุว่า ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอาจจะเป็นอุปสรรคในการไปซื้อหาอาหารข้างนอก หรือแม้แต่การจะประกอบอาหารด้วยตัวเอง การที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว ขาดการติดต่อกับสังคมภายนอก ก็ปล่อยปละละเลยในเรื่องอาหารการกิน จนถึงปัญหาที่ต้องใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง เพราะรายได้ลดลงหรือไม่มีเลย เนื่องจากต้องออกจากงานประจำที่เคยทำอยู่ ผู้สูงอายุบางรายหันเข้าหาเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือปัญหาทางจิตใจ เมื่อผู้สูงอายุดื่มสุรามาก ทำให้ร่างกายหันมาใช้พลังงานจากแอลกอฮอล์ ทำให้มีอาการเบื่อหน่าย และขาดสารอาหารอย่างอื่นที่จำเป็น ที่สำคัญ เช่น วิตามินบี 1 กรดโฟลิก เป็นต้น

นอกจากนั้น โรคประจำตัวเรื้อรังที่มักพบในผู้สูงอายุ ก็ทำให้มีอาการเบื่ออาหารหรือทำให้ร่างกายต้องการสารอาหารมากกว่าปกติ  ผู้สูงอายุจึงเป็นกลุ่มที่มีการขาดอาหารได้ง่ายกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ ทั้งนี้ การสังเกตง่ายๆ ว่าผู้สูงอายุอยู่ในภาวะขาดอาหารหรือไม่นั้น เช่น จะแลดูผอมลง แก้มตอบ กล้ามเนื้อขมับทั้งสองข้างเล็กลง ตาลึกลง กล้ามเนื้อแขนขาก็อาจจะเล็กลง

"โดยธรรมชาติเมื่อเข้าสู่วัยชรา ผู้สูงอายุอาจมีน้ำหนักลดได้บ้าง แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 5 ของน้ำหนักตัวเดิมในเวลา 6 เดือน ซึ่งเกิดจากการลดลงของเนื้อเยื่อพวกกล้ามเนื้อ กระดูก ปริมาณน้ำในร่างกาย และอื่นๆ แต่ถ้าน้ำหนักลดมากเกินร้อยละ 5 จากน้ำหนัก เดิม เช่น น้ำหนักเดิม 60 กิโลกรัม แต่ลดลงเหลือ 56 กิโลกรัม ภายในเวลา 6 เดือน มักจะมีสาเหตุที่เป็นความผิดปกติที่ควรปรึกษาแพทย์ครับ" ศ.นพ.ประเสริฐระบุ

ส่วนการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามแค่กินให้อิ่ม นั่นคือ

กินอาหารให้ได้สัดส่วน ครบ 5 หมู่ รวมถึงอาหารที่มีกากเส้นใย
กินอาหารที่มีกากให้เพียงพอ เช่น ผัก ผลไม้
กินอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม ปลาที่มีกระดูก งาดำ ถั่วเหลือง
ดื่มน้ำ 2 ลิตรต่อวัน เลี่ยงการดื่มน้ำมากตอนก่อนนอนในกรณีที่ต้องตื่นมา ปัสสาวะบ่อย
กินอาหารที่มีธาตุเหล็กเพียงพอ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ เมล็ดพืช ถั่ว

ที่มาของเนื้อหา : www.thaihealth.or.th