คลีนฟู้ดคืออะไร กินแล้วดีอย่างไร

คลีนฟู้ดคืออะไร กินแล้วดีอย่างไร

A : อาหารคลีนหรือคลีนฟู้ด (Clean Food) คือ การกินอาหารตามหลักโภชนาการต้องกินให้ครบ ทั้ง 5 หมู่ กินให้หลากหลายเหมาะสมตามวัย และต้องเป็นอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูป หรือถ้ามีการแปรรูปก็ต้องน้อยที่สุด รวมไปถึงอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อน ได้แก่ ยาฆ่าแมลง สารกันบูด สารปรุงแต่งกลิ่น สี และรสชาติ ซึ่งปัจจุบันมีการนำคลีนฟู้ดมาใช้ในการดูแลสุขภาพกันแพร่หลายมากขึ้น และข้อสำคัญกินแล้วช่วยควบคุมน้ำหนักได้อีกด้วยค่ะ

เครดิต:http://health.haijai.com/2429/