ระวังครีมผิวขาว แพทย์ชี้ไม่ได้ผล

ระวังครีมผิวขาว แพทย์ชี้ไม่ได้ผล

ระวังครีมผิวขาว แพทย์ชี้ไม่ได้ผล

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยพูดถึงค่านิยมการมีผิวขาว และการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวว่า สีผิวขึ้นอยู่กับการมีผิวขาว และการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวว่า สีผิวขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถาวร ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม

 

โดยสีผิวที่เราเห็นเกิดจากเม็ดสีหลายชนิดในผิวหนัง ตัวหลักคือเมลานินที่ให้สีคล้ำ โดยมีกระบวนการสร้างและการสลายที่ซับซ้อน แต่เกิดขึ้นวนเวียนอยู่ตลอดเวลา จึงไม่สามารถควบคุมได้แม้จะพยายามใช้สารนานาชนิดมากลบสีผิว หากทำได้ก็เป็นเวลาชั่วคราวเท่านั้น เพราะเมื่อหยุดใช้ ผิวก็จะกลับไปมีสีเดิม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ อยากให้ประชาชนมองว่า ความสวยของสีผิวเป็นเพียงค่านิยมของคนในชาติ เช่น คนขาวมองว่าผิวสีเข้มสวยกว่า ส่วนคนไทยจำนวนมากก็ชอบผิวขาว

เครดิต:http://women.haijai.com/4189/