อาหารชนิดเดียวกันปริมาณเท่ากันแต่แคลอรีไม่เท่ากัน

อาหารชนิดเดียวกันปริมาณเท่ากันแต่แคลอรีไม่เท่ากัน

Q : อาหารชนิดเดียวกัน ปริมาณเท่ากัน แต่แคลอรีไม่เท่ากัน เชื่อใครดี?

 

A : จริงๆ แล้ว สิ่งที่ทำให้พลังงานมีความแตกต่างกัน มาจากส่วนประกอบไม่เท่ากัน ทำให้พอคำนวณออกมาแล้วให้คุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกัน เช่น ข้าวผัดกะเพราหมู การใส่น้ำมันพืชหรือเติมน้ำตาลลงไป ก็ทำให้ตัวเลขพลังงานไม่เหมือนกันแล้ว ลองเปรียบเทียบจากทั้ง 2 แหล่งข้อมูล ถ้าตัวเลขไม่แตกต่างกันเกิน 100 กิโลแคลอรี ก็สามารถใช้ข้อมูลได้ทั้ง 2 แหล่งค่ะ

เครดิต:http://health.haijai.com/2843/