เปิดงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นที่บุรีรัมย์

ที่มา:ผู้จัดการออนไลน์

เปิดงานขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นที่บุรีรัมย์ thaihealth

แฟ้มภาพ

แรงงานนอกระบบเป็นฐานของกำลังแรงงานทั้งหมดมากกว่า 60 เปอร์เซ็นนของผู้ที่มีงานทำ ทางรัฐบาลและกระทรวงแรงงานจึงให้ความสำคัญ โดยการส่งเสริมให้มีการสร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย พัฒนาให้มีความเข้มเข็งมากขึ้น สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจมากขึ้น

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น “INFORMAL LABUR FAIR 2018” แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ที่ห้องประชุมสนามฟุตบอลช้างอารีน่า อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายแรงงานนอกระบบในท้องถิ่น ตลอดทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์ด้านแรงงานนอกระบบ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คนนายวิวัฒน์ เปิดเผยว่า แรงงานนอกระบบเป็นฐานของกำลังแรงงานทั้งหมดมากกว่า 60 เปอร์เซ็นนของผู้ที่มีงานทำ ทางรัฐบาลและกระทรวงแรงงานจึงให้ความสำคัญ โดยการส่งเสริมให้มีการสร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย พัฒนาให้มีความเข้มเข็งมากขึ้น สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจมากขึ้น เช่นสำนักงานประกันสังคมส่งเสริมให้ได้รับสิทธิประโยชน์ หลักประกันทางสังคมตามมาตรา 40 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะดูในเรื่องของสภาพการจ้างงาน ความปลอดภัยในการทำงานจากเครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องจักร

 

ที่มาของเนื้อหา : www.thaihealth.or.th