11 ภาพความแตกต่าง "อาหารกลางวัน" ของเหล่านักเรียน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก!

แต่ละประเทศก็มีค่านิยม กฎเกณฑ์ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนวัยกำลังโตก็เช่นกัน

 

ชม 11 ภาพมื้ออาหารของเหล่านักเรียน จากแต่ละประเทศทั่วโลกที่น่ารับประทานแตกต่างกันไป

 

เกาหลีใต้

 

ญี่ปุ่น

 

สหราชอาณาจักร

 

สหรัฐอเมริกา

 

ตุรกี

 

ไทย

 

ฝรั่งเศส

 

ฟินแลนด์

 

รัสเซีย

 

ฮังการี

 

อิสราเอล

 

ที่มา: BrightSide

ที่มาของเนื้อหา : www.meekhao.com