ขานรับยุทธศาสตร์ต้านเชื้อดื้อยาชาติ ‘ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธี’

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ขานรับยุทธศาสตร์ต้านเชื้อดื้อยาชาติ ‘ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธี’ thaihealth

สสส.-กพย. ภาคีเครือข่าย ขานรับยุทธศาสตร์ต้านเชื้อดื้อยาชาติ รณรงค์ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธี “เป็นหวัดเจ็บคอ ไม่ง้อยา” หลังพบคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ปีละ 88,000 ราย แนะลดใช้ยาโดยไม่จำเป็น

วันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ลานใบไม้ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กลุ่มใบไม้ในเมือง และศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จัดกิจกรรม ใบไม้รักษ์โลก Episode 3 : “ยา อย่า Yah!!” เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และป้องกันปัญหาเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรีย เนื่องในสัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย ประจำปี 2561 โดยมี ทพ.ศิริเกียรติ   เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. เป็นประธานเปิดงาน

ขานรับยุทธศาสตร์ต้านเชื้อดื้อยาชาติ ‘ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธี’ thaihealth

ทพ.ศิริเกียรติ กล่าวว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาราวปีละ 700,000 คน และหากไม่เร่งแก้ไขปัญหา ในปี 2593 คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะสูงถึง 10 ล้านคน ทั้งนี้ ประเทศในแถบเอเชียจะมีคนเสียชีวิตมากที่สุด คือ 4.7 ล้านคน สำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขประเมินว่า มีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละ 80,000 ราย เสียชีวิตประมาณปีละ 38,000 ราย คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึงปีละ 4 หมื่นล้านบาท จากสถานการณ์ข้างต้น คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเป้าหมายภายในปี 2564 คือ (1) การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ 50 (2) การใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับมนุษย์และสัตว์ลดลงร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ (3) ประชาชนมีความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและตระหนักในการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และ (4) ประเทศไทยมีระบบจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล

“เพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 ในการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน สสส. กพย. และภาคีเครือข่าย จึงมุ่งรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อลดการใช้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่จำเป็น  โดยเฉพาะโรคหวัดเจ็บคอ ซึ่งมีผลการวิจัยชัดเจนว่า กว่าร้อยละ 80 เกิดจากเชื้อไวรัส  ความรู้และความตระหนักในเรื่องนี้จึงนับเป็นด่านแรกที่สามารถป้องกันการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างไม่สมเหตุสมผลได้ทพ.ศิริเกียรติ กล่าว

ขานรับยุทธศาสตร์ต้านเชื้อดื้อยาชาติ ‘ใช้ยาปฏิชีวนะถูกวิธี’ thaihealth

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวว่า สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย หรือ Antibiotic Awareness Week เป็นกิจกรรมที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ความสำคัญ โดยมีมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลกที่จัดงานขึ้นในปีนี้ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ตอบสนองการป้องกันปัญหาดังกล่าว ด้วยการณรงค์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพราะประชาชนส่วนใหญ่ ยังมีความเข้าใจผิดว่าเป็นหวัดเจ็บคอ ต้องกินยาต้านแบคทีเรียถึงจะหาย แต่ความจริงแล้วการกินยาต้านแบคทีเรียเมื่อเป็นหวัดเจ็บคอ นอกจากไม่ช่วยให้หายเร็วขึ้น ยังอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาขึ้นในร่างกาย หากวันข้างหน้ามีอาการป่วยหนักจากการติดเชื้อในอวัยวะที่สำคัญ จะทำให้ยาใช้ไม่ได้ผล ส่งผลอันตรายถึงชีวิต

ด้าน นางสาวแววรัตน์ ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการสายงานบุคคลและประชาสัมพันธ์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด กล่าวถึงการให้ความสนับสนุนของบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีแบ่งปันพื้นที่ลานใบไม้ ซึ่งถือเป็นลานกิจกรรมที่นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการจัดงานภายในของบริษัทฯ แล้ว ยังแบ่งปันพื้นที่ให้หน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีแนวคิดและสนใจทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม ได้เข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ ร่วมกัน สำหรับกิจกรรมใบไม้รักษ์โลก episode3 ตอน ยา อย่า Yah! ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี้ ได้ถูกออกแบบเพื่อสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการแนะนำช่องทางการเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง ลดการพึ่งพายาต้านแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะ โดยจะมีวิทยากรทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้ความรู้และประสบการณ์ตรง ทั้งการคัดสรรวัตถุดิบปลอดภัยเพื่อนำมาประกอบอาหาร และการปลูกผักปลอดสารพิษ ด้วยปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเอง ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน                   

ทำทุกอย่างที่เข้าใจ แล้วจะมีความสุข

เรื่องโดย ปรภัต จูตระกูล Team content www.thaihealth.or.th
ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ทำทุกอย่างที่เข้าใจ แล้วจะมีความสุข thaihealth

ทำทุกอย่างที่เข้าใจ แล้วจะมีความสุข

“กินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็เททิ้งไป” วลีเด็ดจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ พิธีกรและพ่อครัวฝีปากกล้าที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ปัจจุบันหันมาทำอาหารเพื่อสุขภาพ เพียงเพราะประโยคที่ว่า “ทุกคนจะไม่ทุกข์ หากไม่เห็นใครสักคนในบ้านป่วย”

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ พิธีกร-พ่อครัว และประธานสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ มองว่าตนเคยเป็นต้นเหตุในการเชิญชวนให้ผู้ที่ชมรายการอาหาร เอร็ดอร่อยไปกับการรับประทาน "อาหารสไตล์ยิ่งศักดิ์" ที่รสชาติจัดจ้าน แต่หลังจากที่สุขภาพเริ่มแย่ลง น้ำหนักและไขมันในตัวเองเพิ่มขึ้นจึงหันมารักษาสุขภาพ และเริ่มหันมาสนับสนุนงานที่เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

“เพราะคุณแม่ป่วยเป็นโรคไต ต้องฟอกไตวันเว้นวัน จึงต้องจำกัดอาหารที่รับประทาน เลยหันมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพราะถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะดูแลคนป่วยจริง ๆ เราจะป่วยด้วยกันหมดทั้งบ้าน และถ้าประเทศชาติมีคนป่วยเป็นโรคไตจำนวนมาก ไม่นานคนไทยทั้งประเทศก็จะป่วยตามกันไปด้วย” อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เล่าว่า ทุกคนจะไม่รู้สึกทุกข์ หากไม่เห็นใครสักคนในบ้านป่วย ดังนั้นเมื่อคุณแม่ป่วย จึงหันมาดูแลสุขภาพของคุณแม่ และของตัวเอง โดยการเลือกทานอาหารที่ดี พยายามเลือกอาหารที่ไม่รสจัด ไม่เค็มจัด ไม่หวานจัด ไม่มันจัด และพยายามเพิ่มผักสดเข้าสู่ร่างกายให้มากที่สุด เพราะผักคือสิ่งที่ดีที่สุดต่อสุขภาพร่างกาย

แต่สำหรับใครที่ติดการรับประทานอาหารรสจัดจนยากที่จะลด อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ได้แนะนำเคล็ดลับที่จะช่วยให้ลดอาหารรสชาติจัดจ้าน และยังสร้างความสุขไปพร้อมกันด้วยได้ คือ "การทำความเข้าใจ" โดยจะต้องไม่บังคับให้ตัวเองเลิก เพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ แต่ให้ทำความเข้าใจใหม่ว่า หากรับประทานอาหารรสชาติจัดจ้านจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย เพียงปรับความเข้าใจก็จะสามารถทำให้ลดอาหารรสจัดได้ และยังมีความสุขในการเลือกรับประทานอาหารอีกด้วย

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เล่าว่า แม้ว่าในช่วงแรกจะยากแต่หากค่อย ๆ ทำไปจะเริ่มชิน และเมื่อกลับมาทานอาหารรสชาติจัดจ้านอีกครั้งจะรู้สึกว่าไม่อร่อยเหมือนเดิม รู้สึกว่าเค็มไป รสชาติจัดเกินไป นั่นเพราะลิ้นได้ปรับสภาพให้ชินกับการรับประทานอาหารที่ไม่รสชาติจัดจ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย

การไม่รับประทานอาหารรสจัด การลดเค็ม ลดโซเดียม รวมไปถึงการทานผักให้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมต่อวัน เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนของ สสส. ที่มุ่งหวังจะเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องดูแลเอาใส่ใจ การรับประทานอาหารที่ดีไม่หวาน มัน เค็มจนเกินไป เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ฝากทิ้งท้ายถึงการเลือกรับประทานอาหารว่า “อย่าทานอาหารรสจัด เค็มจัด หวานจัด มันจัดนะครับ”

ฮอร์โมนหิว จัดการได้

ที่มา : พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล เครือข่ายคนไทยไร้พุง สสส.

ฮอร์โมนหิว จัดการได้ thaihealth

ในการทำสงครามกับพุง เราต้องทำความรู้จักกับฮอร์โมนสำคัญสองตัว ตัวหนึ่งคือ ฮอร์โมนหิว และอีกตัวคือ ฮอร์โมนอ้วน วันนี้เรามารู้จักเจ้าตัวพี่ฮอร์โมนหิวกันก่อนนะคะ ฮอร์โมนหิวนี้มีอีกชื่อหนึ่งที่เป็นทางการว่าเกรลิน

เกรลินถูกหลั่งออกมาจากเซลล์กระเพาะอาหาร เพื่อส่งสัญญาณบอกสมองให้สั่งสองมือไปหาอาหารเข้าปาก ก่อนมื้ออาหารจะเป็นช่วงเวลาที่ระดับของเกรลินขึ้นสูง เมื่อรับประทานอาหารไป ระดับของเกรลินก็จะลดลงประมาณ 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย วิธีการที่จะจัดการกับความหิว คือ พยายามควบคุมเกรลินให้ไม่สูงเกินไป และไม่ถูกหลั่งออกมาเร็วเกินไป ซึ่งทำได้ง่ายๆ ตามทิปต่อไปนี้

1.เพิ่มโปรตีนดีในมื้ออาหาร พบว่าการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ไข่ขาว ปลา ถั่ว จพช่วยยับยั้งการหลั่งของเกรลินได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมื้อเช้า

2.เลี่ยงอาหารไขมันสูง พบว่ามื้ออาหารที่มีไขมันสูง ส่งผลยับยั้งฮอร์โมนหิวหรือเกรลินได้ไม่ดีเท่าอาหารไขมันต่ำ นั่นหมายความว่า ยิ่งรับประทานอาหารมันๆ ก็จะยิ่งหิวง่ายขึ้น

3.อย่านอนดึก การนอนไม่พอส่งผลกระตุ้นการผลิตของเกรลิน ลองสังเกตดูว่าในวันที่คุณนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ นอกจากจะง่วงเพลียแล้ว ยังมักจะหิวเก่งขึ้นด้วย

4.รับประทานมื้อเล็กแต่บ่อยขึ้น การแบ่งอาหารเป็นมื้อที่เล็กลง แต่บ่อยขึ้นเป็นทุก 3-4 ชั่วโมง จะช่วยกระตุ้นเปปไทด์ YY3-36 ซึ่งจะไปยับยั้งการหลั่งของเกรลินอีกต่อหนึ่ง

5.หาทางจัดการกับความเครียด เช่น ออกกำลังกาย นวด นั่งสมาธิ ฟังเพลง ในเวลาที่เรามีความเครียดหรือวิตกกังวล เกรลินจะถูกผลิตเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เราหิวง่ายในยามเครียด

 

 

 

มาตรการภาษีโซเดียม แก้ปัญหาบริโภคเค็ม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

มาตรการภาษีโซเดียม แก้ปัญหาบริโภคเค็ม thaihealth

แพทย์โรคไต เผยคนไทยกินเค็มสูงถึง 2 เท่า ส่งผลป่วยโรคไต 7.6 ล้านคน ความดัน 13 ล้านคน ชี้รัฐแบกภาระรายจ่ายสุขภาพถึงปีละ 1 แสนล้านบาท พบผู้มีรายได้น้อยป่วยสูงสุดถึง 70% เหตุไม่มีทางเลือก ย้ำสินค้าสุขภาพต้องถูกกว่าสินค้าทำลายสุขภาพ เผยมาตรการลดโซเดียมในอมริกา-แคนาดา ช่วยป้องกันผู้เสียชีวิตถึง10%  ขณะที่ประธานชมรมเพื่อนโรคไตหนุนสรรพสามิตจัดเก็บภาษีสินค้าที่มีโซเดียมสูง เหตุได้รับผลกระทบโดยตรงจากอาหารโซเดียมสูง ส่งผลไตวายตั้งแต่อายุยังน้อย ชี้หากปล่อยให้คนไทยกินเค็มต่อไปจะเป็นภาระทางสุขภาพของประชาชนและประเทศ 

 มาตรการภาษีโซเดียม แก้ปัญหาบริโภคเค็ม thaihealth

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า การที่กรมสรรพสามิตจะมีมาตรการจัดเก็บภาษีในอุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสูง ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสม เพราะทุกวันนี้คนไทยกินเค็มสูงถึง 2 เท่า  ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื่องรัง หรือNCDs ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน โรคไต 7.6 ล้านคน โรคหลอดเลือดสมอง 5 แสนคน และโรคหัวใจขาดเลือด750,000 คน เฉพาะค่าใช้จ่ายในการล้างไตสูงถึง 1.5 หมื่นล้านบาท/ปี ค่าฟอกเลือด 2 แสนบาท/คน/ปี และมีจำนวนคนไข้ที่ฟอกเลือดเพิ่มขึ้นปีละ 2,000 คน/ปี ยังไม่นับรวมค่ายารักษา ส่งผลให้รายจ่ายทางสุขภาพของรัฐสูงถึงปีละ 50,000-100,000 ล้านบาท/ปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 15%

ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า มาตรการนี้เป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญเพราะโรค NCDs เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ดำเนินมาตรการลดการบริโภคเค็ม โดยพบว่าหากลดให้ได้อย่างน้อย 30% จะสามารถช่วยป้องกันชีวิตคนไม่ให้เสียชีวิตถึง 10% และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 50,000-100,000 ล้านดอลลาร์/ปี สำหรับการดำเนินมาตรการลดการบริโภคเค็มในสังคมไทย ที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกับอ.ย. เพื่อขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาหลายปี โดยขอความร่วมมือให้ปรับสูตรลดโซเดียมลง 30% ภายใน 5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกแต่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความเค็มสูงคือ อาหารสำเร็จรูป เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป และกลุ่มขนมขบเคี้ยวที่กระทบต่อสุขภาพของเด็ก การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอาหารอุตสาหกรรมที่มีโซเดียมสูงจะช่วยให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าที่มีโซเดียมลดลงมากขึ้น เพราะจากประสบการณ์ต่างประเทศพบว่า ประชาชนเลือกซื้อสินค้าด้วยเหตุผลเรื่องราคาผลิตภัณฑ์ถึง  80% มากกว่าคำถึงถึงสุขภาพเพียง 20% เช่นในมาตรการภาษีโซเดียมของประเทศฮังการีที่ได้ผลมากกว่าการให้ความรู้เพียงอย่างเดียว

“มาตรการภาษีโซเดียมเป็นสิ่งที่รัฐต้องจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชน และหากมีข้อกังวลว่าจะกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยจะเดือดร้อนนั้น จากข้อมูลพบว่า 70% ของผู้ป่วยโรคNCDs มาจากผู้ที่มีฐานะยากจน เพราะมีทางเลือกน้อยและส่วนใหญ่หาเช้ากินค่ำจึงไม่มีเวลาศึกษาข้อมูล ดังนั้นเราควรปกป้องกลุ่มคนเหล่านี้โดยทำให้อาหารดีต่อสุขภาพราคาถูกกว่าสินค้าที่ทำลายสุขภาพ โดยสินค้าที่ลดโซเดียมในหมวดเดียวกันที่ไม่เสียภาษีก็ไม่ควรอาศัยจังหวะนี้ขึ้นราคา นอกจากนี้มาตรการที่ควรทำควบคู่กันคือ การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคโดยมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกกับผู้บริโภค” ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กล่าว   

มาตรการภาษีโซเดียม แก้ปัญหาบริโภคเค็ม thaihealth

นายธนพล ดอกแก้ว  ประธานชมรมเพื่อนโรคไต กล่าวว่า ตนขอสนับสนุนมาตรการจัดเก็บภาษีโซเดียมในอุตสาหกรรมอาหารที่มีโซเดียมสูงของรัฐบาล เพราะเป็นนโยบายที่ดีในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งตนเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการกินเค็ม ชอบกินขนมขบเคี้ยวและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตั้งแต่เป็นนักศึกษา ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุไม่ถึง 25 ปี และเป็นไตวายระยะสุดท้ายเมื่ออายุ 30 ปี ในสมัยนั้นหลักประกันสุขภาพยังไม่ครอบคลุมค่าฟอกไต ฟอกเลือด ทำให้มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 6,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 72,000 บาท ดังนั้นหากรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลถึง 4 โรค ทั้งเบาหวาน หัวใจ ความดัน ไต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่รัฐแบกไว้จะสูงถึงปีละหลายหมื่นล้านบาท หากปล่อยให้คนไทยบริโภคเค็มต่อไปจะเป็นภาระทางสุขภาพของประชาชนและต่อประเทศ 

การแยกโรคปวดศีรษะ

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน

การแยกโรคปวดศีรษะ thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคปวดศีรษะจากความเครียด เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของผู้ที่มีอาการปวดศีรษะ มักจะมีอาการปวดศีรษะต่อเนื่องนานเป็นวันๆ จนถึงเป็นสัปดาห์ หรือเป็นแรมเดือน โดยจะปวดพอรำคาญ หรือทำให้รู้สึกไม่สุขสบาย และจะปวดอย่างคงที่ ไม่แรงขึ้นกว่าวันแรกๆ ที่ปวด จัดว่าเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด แต่จะเป็นๆ หายๆ เรื้อรัง

อาการปวดศีรษะที่เป็นต่อเนื่องกันเป็นวันๆ ขึ้นไป ควรแยกออกจากสาเหตุอื่น เช่น

1. ไมเกรน

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตุบๆ ที่ขมับข้างเดียว (ส่วนน้อยเป็นพร้อมกัน 2 ข้าง) คลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่า นาน 4-72 ชั่วโมง มักจะเป็นๆ หายๆ ทุกครั้งที่มีอาการกำเริบ มักจะเกิดจากสิ่งกระตุ้น เช่น แสง เสียง กลิ่น อดนอน อดข้าว อากาศร้อนหรือเย็นจัด อาหารบางชนิด เหล้า ผงชูรส โดยมากจะเริ่มเป็นตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะจากความเครียดร่วมด้วย

2. เนื้องอกสมอง

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดทั่วศีรษะ ปวดมากเวลาตื่นนอนตอนเช้า พอสายๆ ก็ทุเลาไป ไม่ปวดต่อเนื่องทั้งวัน อาการดังกล่าวจะเป็นแรงขึ้นทุกวันจนผู้ป่วยต้องสะดุ้งตื่นตอนเช้ามืดเพราะรู้สึกปวด และจะปวดนานขึ้นทุกวัน จนในที่สุดจะปวดตลอดเวลา ซึ่งกินยาแก้ปวดไม่ทุเลา ในระยะต่อมาอาจมีอาการอาเจียน เดินเซ เห็นภาพซ้อน แขนขาอ่อนแรง ชัก ความจำเสื่อม บุคลิกภาพเปลี่ยนไป จากเดิม

3. โรคทางสมองอื่นๆ

เช่น เลือดออกในสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วย จะมีอาการปวดศีรษะรุนแรงและอาเจียน ตั้งแต่วันแรกๆ ที่ปวด บางคนอาจมีไข้สูง ซึม ชัก ร่วมด้วย

4. ต้อหินชนิดเฉียบพลัน

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตาและศีรษะข้างเดียวอย่าง รุนแรงและฉับพลันทันที ตาพร่ามัว แสบตาข้างที่ปวด จะมีสิ่งรบกวน ตาแดงๆ ตรงบริเวณตาขาว (รอบๆ ตาดำ) อาการปวดจะเป็นต่อเนื่องเป็นวันๆ ซึ่งกินยาแก้ปวดก็ไม่ทุเลา

กระเป๋าคู่กาย ตัวช่วยผู้หญิงยามฉุกเฉิน

ที่มา : http://talkaboutsex.thaihealth.or.th

กระเป๋าคู่กาย ตัวช่วยผู้หญิงยามฉุกเฉิน thaihealth

เมื่อเป๋าถือหรือกระเป๋าสะพาย กลายเป็นของคู่กายสำหรับผู้หญิงทุกคน เป็นทั้งเครื่องประดับที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้หญิง ที่สำคัญยังเป็นกล่องบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ขนาดพกพา เคลื่อนย้ายติดตัวสาวๆไปตามสถานที่ต่างๆ ในทุกหนทุกแห่ง ซึ่งภายใต้กระเป๋าใบใหญ่ยังมีกระเป๋าใบย่อมใส่อุปกรณ์แต่งหน้า และเครื่องมือสื่อสารประเภทต่างๆ มากมาย

แต่เพื่อนๆ รู้หรือไม่ว่ายังมีของจำเป็นที่ผู้หญิง ควรพกและมีติดกระเป๋าไว้นอกเหนือจากเครื่องประทินผิว กระจก โทรศัพท์มือถือ เอ็มพี3 กระเป๋าสตางค์ เพราะเมื่อเกิดเหตุจำเป็นเราสามารถหยิบมาใช้ได้ทุกเวลาโดยไม่เป็นต้องเดือดร้อนวิ่งหาในเวลานั้น……ของใช้จำเป็นสำหรับผู้หญิง

1. สมุดบันทึก และกล่องดินสอคู่ใจ

เมื่อชีวิตคือการเดินทางทุกครั้งเมื่อก้าวออกจากบ้าน เดินทางไปสถานที่ต่างๆ ระหว่างทางก็มักมีเรื่องราวและภาพแห่งความประทับใจเกิดขึ้น “สมุดบันทึก”และ “กล่องดินสอ”จะเป็นคู่หูช่วยเก็บข้อมูลส่วนตัวและภาพความทรงจำที่เพื่อนๆ ไม่อยากลืมผ่านการจดบันทึก

เท่านั้นยังไม่พอ!!ภายในสมุดบันทึกเล่มโปรด เพื่อนๆ สามารถนำปฏิทินรอบเดือนมาแปะลงในสมุดแล้วจดทึกรอบเดือนในแต่ละครั้งที่มา เพื่อให้ทราบระยะรอบเดือนของตนเอง และทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของร่างกายในระหว่างมีประจำเดือน ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของประจำเดือนที่มาในแต่ละวัน สีสัน กลิ่น ความเข้มข้น ความใส ทั้งหมดนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง โดยเพื่อนๆที่สนใจปฏิทินรอบเดือนติดต่อขอรับปฏิทินได้ที่แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สสส.

ถ้าจะให้ดีจดเพิ่มเกี่ยวกับ“ตกขาว”ของเหลวที่ออกมาจากช่องคลอดด้วยยิ่งดี เพราะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ภาวะสุขภาพภายในของเพื่อนๆ ได้ ที่สำคัญเวลาไปพบแพทย์เพื่อนๆ จะมีข้อมูลสุขภาพไปเล่าให้คุณหมอฟัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพภายใน

2. กล่องยาเคลื่อนที่

ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ สาระพันปัญหานี้เป็นเรื่องจริงที่ร่างกายต้องเจอ จากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อนๆ ที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวยิ่งควรพกกล่องยาติดกระเป๋าไว้ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ซึ่งยาเบื้อต้นที่ควรมี คือ ยาแก้ปวดลดไข้ แก้ปวดประจำเดือน แก้แพ้ แก้เมารถ สำหรับใครที่มีโรคประจำตัวอย่าลืมพกยาใส่กล่องแล้วกินตามที่หมอสั่งเพื่อป้องกันอาการไม่ให้กำเริบหรือรุนแรงขึ้นค่ะ เช่น โรคไมเกรน หอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น

นอกจากนี้อาการปวดวันนั้นของเดือน ทำให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกไม่สบายตัว หันมาพึงยาแก้ปวด ลดอาการกันเป็นประจำ จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในกล่องยา และถึงแม้ไม่เป็นอันตรายแต่ก็มีผลข้างเคียงเช่นกัน ปัจจุบันมียาแก้ปวดประจำเดือนโดยเฉพาะ ซึ่งจะไปลดสารที่หลั่งออกมาจากมดลูก สาเหตุโดยตรงของอาการปวดประจำเดือน ยานี้ค่อนข้างได้ผลดีค่ะ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเสมอ เพราะเพื่อนๆ อาจแพ้ยาได้ ทางที่ดีควรกินยานี้พร้อมอาหารเพื่อป้องกันการระคายเคืองต่อทางเดินอาหาร

3. ของใช้กู้ชีพยามฉุกเฉิน

เพื่อนๆ เห็นหัวข้อนี้แล้ว อย่าเพิ่งคิดไปว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะคะ “ของใช้กู้ชีพยามฉุกเฉิน” ที่ว่านี้ เป็นของใช้จำเป็นของผู้หญิงมีไว้แล้วอุ่นใจพร้อมหยิบใช้ได้ทุกเมื่อ ……

นี่เลยผ้าอนามัยตัวช่วยป้องกันการซึมเปื้อนของประจำเดือน เนื่องจากรอบเดือนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้วันนั้นของเดือนอาจคลาดเคลื่อนซึ่งบางคนก็ไม่ได้เตรียมป้องกัน การพกผ้าอนามัยใส่กระเป๋าติดไว้ย่อมดีกว่า หมดปัญหาไร้กังวลในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่อำอวยความสะดวกต่อการซื้อ

ไม่หมดแค่นี้..ถุงยางอนามัย ก็เป็นของจำเป็นที่ผู้หญิงควรพกติดตัวเช่นเดียวกัน ได้ยินได้ฟังกันแบบนี้อาจรู้สึกว่า…จะดีเหรอหากผู้หญิงจะยืดอกพกถุง ผู้ชายอาจมองว่าช่ำชอง โดนเหมารวมเป็นหญิงขายบริการหรือเป็นหญิงใจง่ายหรือเปล่านะ น่าแปลกที่ถุงยางอยู่ในมือชายถือเป็นเรื่องปกติ ให้เหตุผลจะได้ปลอดภัยไม่ทำใครท้อง แต่ถ้าอยู่ในมือหญิงเป็นเรื่องไม่ดี ไม่งาม และรับไม่ได้ในสายตาผู้ใหญ่ นี่คือ “กรอบสังคม”ความคิดความเชื่อเหล่านี้ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเอดส์ หรือตั้งท้องไม่พร้อมได้อย่างนั้นหรือ?ฉะนั้นเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ผู้หญิงพกถุงยางเพิ่มอีกอย่างจะเป็นไรไป เพราะนั่นหมายถึงชีวิตเพศที่เป็นสุขและปลอดภัยของตัวเรานะคะ

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีติดกระเป๋านั่นคือยาคุมฉุกเฉิน หากวันใดเกิดเหตุไม่คาดคิดหรือกรณีฉุกเฉิน เช่น นับวันผิด ถุงยางรั่ว ลืมกินยา หรือถูกข่มขืน เพื่อนๆ จะได้หยิบใช้ป้องกันความผิดพลาดในการคุมกำเนิดได้ทันท่วงทีค่ะ แต่ไม่ควรนำมาใช้แทนยาเม็ดคุมกำเนิดปกติ เพราะเมื่อได้รับบ่อยๆ จะทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนค่ะ

และถ้าเพื่อนๆ ต้องกลับบ้านตามลำพังควรพกสเปรย์พริกไทย ติดตัวก่อนออกจากบ้านยามเกิดเหตุการณ์คับขันจะได้หยิบใช้ป้องกันโดยอาศัยช่วงจังหวะฉีดไปที่ใบหน้าของคนร้าย เมื่อเราถูกปล่อยมือจากการจับกุมแล้วอย่างน้อยก็เพิ่มโอกาสให้หนีเอาตัวรอดได้โดยเพื่อนๆ สามารถสั่งซื้อสินค้านี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันตัว

4. พกร่มกันแดด-ฝน บอดี้การ์ดส่วนตัวดูแลผิว

อากาศร้อน แสงแดดจ้าแบบนี้ผิวต้องได้รับการปกป้องจากรังสียูวี นอกเหนือจากครีมกันแดดแล้วร่มถือเป็นอุปกรณ์คู่กายมีส่วนช่วยปกป้องผิวไม่ให้แสงแดดทำร้ายผิวโดยตรง แน่นอนว่าการพกร่มใส่กระเป๋าเพื่อนๆ หยิบใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามความต้องการ ยิ่งช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงบางวันฝนก็ตกมีร่มพกไว้ไม่ต้องกลัวเปียกค่ะ ทั้งยังใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวต่อสู้กับคนร้ายได้อีกทาง

ที่สำคัญเพื่อนๆ ยังสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในกระเป๋า เช่น หวี รองเท้า กุญแจ ปากา ดินสอ เป็นอาวุธป้องกันตัวได้ด้วยเมื่อเจอเหตุการณ์ร้ายหรือกำลังจะถูกทำร้าย

เริ่มจาก“หวี”ถ้าเพื่อนๆ เจอเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกาย ให้ใช้ด้ามหวีแทงบริเวณใต้คาง หรือใช้ซี่หวีข่วนที่หน้าคนร้าย ในกรณีที่หาไม่เจอ"กุญแจ"ก็เป็นผู้ช่วยได้ ถือกุญแจให้ถนัดมือที่สุด แล้วแทงบริเวณใต้ลูกกระเดือก หรือแทงที่ลูกตา ส่วน"ปากกา ดินสอ"ให้ใช้ปลายแหลมทิ่มลงไปที่หลังมือคนร้าย

แต่ถ้าคนร้ายเดินมาประชิดตัวให้ใช้"ร่ม"กระแทกไปที่ลำคอ หรือใช้ปลายร่มแทงที่ลิ้นปี่ แต่ระวังไม่ควรใช้ร่มฟาดหรือตี เพราะจะทำให้คนร้ายแย่งร่มไปได้ เราจะตกเป็นฝ่ายถูกกระทำกลับเสียเอง

ส่วน"รองเท้า"ก็เป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพเช่นกันค่ะ กะระยะระหว่างตัวเองกับคนร้ายให้อยู่ในช่วงที่ใช้เท้าได้ ยกเท้าถีบไปยังเป้ากางเกง ชายโครง ท้อง ใบหน้า ในระยะใกล้ให้ตีหรือฟาดไปที่ลำคอ แต่ถ้าเพื่อนๆ ตกอยู่ในสถานการณ์กำลังจะถูกข่มขืน ถูกเอาลิ้นเข้ามาในปากต้องตั้งสติแล้วกัดลิ้นผู้ร้ายให้ขาด หรือใช้วิธีหักอวัยวะเพศซึ่งเป็นจุดอ่อนของผู้ชาย การทำให้คนร้ายเจ็บตัวช่วยให้มีโอกาสหนีเอาตัวรอด เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

ข้อควรระวังคือ การคิดหยิบใช้อาวุธใดๆ ต้องระมัดระวังอย่าให้อาวุธนั้นย้อนกลับมาทำร้ายเราได้แน่นอนว่าวิธีการดูแลตัวเองดังกล่าว จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อ “ผู้หญิงทุกคน”มีสติและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ ด้วยเหตุนี้การออกกำลังกายเป็นประจำจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคและพร้อมรับทุกสถานการณ์

ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมพร้อมล่วงหน้า เพื่อให้เพื่อนๆ มีแนวทางดูแลตัวเองให้รอดพ้นปัญหาต่างๆได้ ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ อย่าลืม!!ทุกครั้งก่อนก้าวเท้าออกจากบ้านสำรวจกระเป๋าสักนิดมีของจำเป็นสำหรับผู้หญิงใส่ไว้หรือยังนะ

8 กลยุทธ์ สอนลูกดูแลตัวเอง

ที่มา : talkaboutsex.thaihealth

8 กลยุทธ์ สอนลูกดูแลตัวเอง thaihealth

เด็กทุกคนควรเรียนรู้ จัดการกิจวัตรประจำวันของตัวเอง อย่างเป็นเวลา เช่น เรื่องกิน นอน หรือเรื่องเรียน เพื่อเรียนรู้วินัย ความรับผิดชอบง่าย ๆ สิ่งสำคัญและปัจจัยที่ทำให้เกิดผลเป็นจริงได้ ก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเอง

1. แปรงฟัน

พาลูกไปเลือก ไปซื้อแปรงสีฟัน-ยาสีฟัน ที่ลูกชอบหรืออยากได้สิคะ เป็นวิธีที่ให้ลูกมีส่วนร่วมกับเรื่องของเขาเอง เพียงคุณเป็นผู้ช่วยที่บอกถึงเรื่องสุขอนามัยในช่องปาก เช่น ก่อนเข้านอน ก็ชวนกันไปฉลองแปรงสีฟันอันใหม่ และอย่าลืมบอกวิธีการแรปงฟันที่ถูกต้องให้กับลูกด้วย

2. สระผม

เด็กเล็ก ๆ ของเล่นเป็นสิ่งจูงใจได้มาก ส่วนเจ้าหนูตัวโต อาจเพิ่มเทคนิค ว่าด้วยความชอบความสนใจชักชวนลูก เช่น วันนี้แม่แชมพูกลิ่นหอม ๆ ของแม่ หนูน่าจะชอบแล้วก็ให้ลูกเป็นนักทดลอง คุณสอนลูกสระผม เช่น เทแชมพูใส่ฝ่ามือทีละน้อยสระ 2ครั้ง ล้างด้วยน้ำสะอาดจนแน่ใจว่าฟองหมด

3. อาบน้ำ

ใช้นิทานที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายการอาบน้ำ ดูแลตัวเอง มาเป็นเครื่องมือในการสอนลูก ลูกจะได้ทั้งความสนุก ลูกจะได้ทั้งความสนุก ความเพลิดเพลินจากการฟังนิทาน ซึมซับข้อดีเรืองการอาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกายด้วยค่ะ

4. ขับถ่าย

สอนลูกให้เข้าใจถึงความจำเป็น เรื่องระบบขับถ่ายสุขภาพที่ดีผ่านการกินอาหารที่มีกากใย เช่น ผักผลไม้ กินให้ครบ 5หมู่ ดื่มน้ำสะอาดมาก ๆ จะได้ไม่ติดนิสัยเลือกกินอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่สำคัญคุณเอง ก็ต้องเป็นต้นแบบให้ลูก ๆ

5. ใส่เสื้อผ้า

ร้องเพลงประกอบท่าทาง ก็เป็นเรื่องสนุกชักชวนลูกเรียนรู้เรื่องการใส่เสื้อผ้าได้ค่ะ เช่น ชูมือขึ้นแล้วหมุน ๆ เรามาใส่เสื้อทีละแขนใส่เสร็จแล้วก็ติดกระดุม เช็กความเรียบร้อยดูสิติดกระดุมครบหรือเปล่านะ รูดซิปหรือยังเอ่ย เป็นต้น

6. ใส่ถุงเท้า-รองเท้า

เล่นเกมแข่งใส่ถุงเท้า โดยจับเวลากันว่า ระหว่างคุณพ่อกับคุณลูกใครทำได้เร็วและเสร็จก่อน คนนั้นชนะพร้อมปรบมือให้กำลังใจ และลงท้ายด้วยการสอนลูก เช่น ใส่ถุงเท้าให้ถูกด้านผูกเชือกรองเท้าเรียบร้อยหรือไม่ เป็นต้น

7. ซักผ้า

ชวนทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ให้ลูกคนเล็กช่วยตักน้ำใส่กะละมัง ส่วนพี่คนโต มีกำลังแรงมากกว่า ก็ช่วยแม่ซักผ้า อาจเริ่มจากซักผ้าเช็ดหน้า ซักถุงเท้าของตัวเองก่อนก็ได้ค่ะ แล้วเมื่อถึงวัยที่คุณเห็นควร ก็ให้ลูกได้ดูแลเรื่องความสะอาด เสื้อผ้าของตัวเอง

8. ดูแลที่นอน

ยกให้เป็นหน้าที่ลูกวัยโต วัยที่รับรู้เรียนรู้ได้มากกว่าเด็กเล็กค่ะ โดยให้ลูกคอยช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ของตัวเองและคุณ เช่น จัดเก็บทำความสะอาดที่นอนของตัวเองทุกครั้งเมื่อตื่นนอนหรือล้างจาน เมื่อกินอาหารเสร็จแล้ว

ที่ลืมไม่ได้คือ กำลังใจ คำชมเชย เป็นพลังบวก ที่ให้กำลังใจ มีมูลค่ากับความรู้สึกของลูกค่ะ ฉะนั้น ชมลูกคนเก่งของคุณ เมื่อลูกทำได้ด้วยนะคะ

ลอยกระทง อย่าหลงทาง

เรื่องโดย ชมนภัส วังอินทร์ team content www.thaihealth.or.th

ผู้ให้สัมภาษณ์: นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ภาพประกอบโดย นัฐพร  ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th  /แฟ้มภาพ

 

ลอยกระทง อย่าหลงทาง thaihealth

                อีกไม่กี่วันก็ถึงวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หลายคนวางแผนเดินทางไปในที่ต่างๆ หรือพาครอบครัวไปลอยกระทงร่วมกัน เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา

                ในปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานทุกจังหวัดเป็นงานประจำปีที่สำคัญ และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่ง สสส.จับมือกับ สคล.พร้อมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมผลักดันให้ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่เน้นให้เห็นคุณค่าในการลอยกระทงแบบดั้งเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของประเพณีอย่างแท้จริง และเห็นคุณค่าของเทศกาลมากขึ้น โดยการงดการดื่มแอลกอฮอล์

ลอยกระทง อย่าหลงทาง thaihealth

                นอกจากนี้ด้าน นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ให้ข้อมูลว่า สคล.ทำงานขับเคลื่อนรณรงค์ห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานลอยกระทง ปัจจุบันมี 22 จังหวัดทั่วประเทศที่ร่วมรณรงค์ เช่น ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก เมื่อปี 2554 มีลานเบียร์จำนวน 32 แห่งซึ่งมีทั้งผู้ดื่ม ผู้ขาย ในเทศกาลต่างๆ แต่ปัจจุบันไม่มีลานเบียร์ในพื้นที่ จ.ตาก พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นลานทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และช่วงระยะ 3 ปีหลัง จากเดิมที่แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงหลัก กลับกลายเป็นโคมลอย และประทัดยักษ์ ที่กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักมากกว่า อย่างที่เชียงใหม่ สคล.ได้ โซนนิ่งพื้นที่ริมแม่น้ำปิงเป็นพื้นที่ปลอดภัย โดยปลอดจากโคมลอย ประทัด และกลายเป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์แทน

                โดยในปี 2551 ได้เกิดสมรภูมิสงครามประทัดขึ้น ที่จ.เชียงใหม่ เกิดความรุนแรง จนทำให้ประชาชนไม่กล้าออกมาลอยกระทง แต่เมื่อเราเข้าไปขับเคลื่อนงานทั้งการห้ามดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรณรงค์เรื่องปลอดโคมลอย ปลอดประทัดยักษ์ โดยหันมารณรงค์ให้ “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” หรือการจุดผางประทีป ซึ่งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยในปีแรกๆ ที่เรารณรงค์มีเพียง 1,000 กว่าดวง จนปัจจุบันนี้มีการจุดผางประทีปราวๆ 30,000 ดวง และในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 60,000 ดวง

                “ก่อนหน้านั้นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การปล่อยโคมลอย ซึ่งทำให้กระทบกับสายการบิน และบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะบ้านไม้ ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากการปล่อยโคมลอย จากปัจจัยเสี่ยงเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สามารถควบคุมได้ ทาง สคล. ก็หันมาขับเคลื่อนรณรงค์เรื่องการลดการปลอดโคมลอย และประทัดยักษ์ ที่กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงแทน และให้คุณค่าของแก่นแท้ในงานลอยกระทรงตามประเพณีของแต่ละพื้นที่ ซึ่งช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา เราอยู่ในช่วงของการงดเฉลิมฉลองงานเทศกาล เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้ประชาชนหันมาสู่แก่นแท้และเห็นคุณค่าของเทศกาลมากขึ้น โดยการงดการดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้วัฒนธรรมที่ดีกลับคืนมาสู่สังคมไทย” นายวิษณุ เล่า

                สำหรับประเทศไทยยังมีสถานที่ลอยกระทงที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น  1.วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร อยู่ในย่านฝั่งธนบุรี เป็น งานลอยกระทงปลอดเหล้า – บุหรี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคร้ายและส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ผู้มาร่วมงาน 2.เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จังหวัดตาก“งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง” จัดขึ้น ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการลอยกระทงสายนี้ เป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาวจังหวัดตากที่ไม่เหมือนที่อื่นๆ เพราะที่นี่จะนำกระทงกะลามาขัดให้สะอาดลอยเป็นสายยาวล่องไปตามแม่น้ำปิง 3.วัดภุมรินทร์กุฎีทองและอุทยาน ร.2 อัมพวา สมุทรสงคราม “ประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง” ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานจะประกอบด้วย กิจกรรม ตีฆ้องร้องป่าว,การละเล่นพื้นบ้าน,ดนตรีในสวน,และสาธิตการทำกระทงจากกาบกล้วย และยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่สนุกสนานปลอดภัย

ลอยกระทง อย่าหลงทาง thaihealth

                นอกจากการลอยกระทงที่สืบสานประเพณีไทยแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้และควรคำนึงถึง คือ ความปลอดภัย โดยยึดหลัก 4 ปลอด ดังนี้

 1.ปลอดภัย เลือกสถานที่มั่นคงแข็งแรง ตลิ่งไม่ลื่น เด็ก ผู้สูงอายุ ควรดูแลอย่างใกล้ชิด

2.ปลอดเหล้า ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่ และปฏิบัติตามกฏจราจร

3.ปลอดประทัดยักษ์ งดจุดพลุ ประทัดดอกไม้ไฟ ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

4.ปลอดโคมลอย  ห้ามปล่อยโคมเพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ และเกิดมลพิษทางอากาศ

                ข้อดีของการลอยกระทงแบบปลอดภัยนั้นไม่ใช่เพียงแค่สืบสานวัฒนธรรมเท่านั้น เพราะคุณค่าของประเพณีนี้ยังส่งผลอันดีงามในอีกหลายเรื่อง อาทิ

1. ส่งเสริมคุณค่าต่อครอบครัว  ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  แล้วนำไปลอยนํ้าเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อนํ้าที่ให้ คุณประโยชน์

2. ส่งเสริมคุณค่าต่อชุมชน  ทำให้เกิดความฃสามัคคีในชุมชน ร่วมกันคิดประดิษฐ์กระทง เป็นการส่งเสริมและสืบทอดศิลปกรรมด้านช่างฝีมือ

3.ส่งเสริมคุณค่าต่อสังคม ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อม ในการช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง

4.ส่งเสริมคุณค่าต่อศาสนา ถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาความเชื่ออันดีงามไว้ บางท้องถิ่น เช่นทาง ภาคเหนือ เชื่อว่าการ ลอยกระทงนั้นเป็น การบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า และยังจัดให้มีการทำ บุญทำทาน การปฏิบัติ ธรรมและฟังเทศน์ด้วย

ลอยกระทง อย่าหลงทาง thaihealth

                อย่างไรก็ตามประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทั้งในแง่ของ ประเพณีที่สืบทอดและธรรมเนียมที่การปฏิบัติกันมา ทั้งมีเสน่ห์ไม่เหมือนชาติใดในโลก นี่คือหัวใจหลักที่ทำให้ประเทศไทยได้รับคำชมเชยจากชาวต่างชาติ ว่าเป็นประเทศที่มีประเพณีน่าสนใจที่สุดอีกประเทศหนึ่งของโลก และที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าคนในประเทศร่วมกันสืบสานการลอยกระทงแบบดั้งเดิมปลอดภัยไม่สร้างมลพิษทางอากาศ ลดปัญาหาการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ ลดจุดเสี่ยงไฟไหม้จากการจุดพลุหรือปล่อยโคม เท่านี้ก็จะช่วยให้ประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกและยังส่งเสริมในด้านวัฒธรรมไทยพร้อมทั้งปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆ ได้

หนูๆ อุ่นใจ ไป-กลับ รถโรงเรียนปลอดภัย

เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก คู่มือรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย และ VOICETV

ภาพโดย นัฐพร  ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

หนูๆ อุ่นใจ ไป-กลับ รถโรงเรียนปลอดภัย thaihealth

ฤดูกาลเปิดเทอมของเหล่าบรรดานักเรียนได้เวียนมาบรรจบอีกครา  ในขณะส่งลูกขึ้นรถรับส่งนักเรียนในทุกเช้า แววตาเปื้อนยิ้มของผู้เป็นพ่อแม่ เต็มไปด้วยความหวังในตัวลูกน้อยต่าง ๆ นานา  และนอกจากความหวังนั้น ยังแฝงความกังวลและความกลัวไม่น้อยเช่นกันว่ารถคันดังกล่าวจะพาลูกน้อยไปถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยหรือไม่ ลำพังหากตนต้องฝ่ารถติดไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วย้อนกลับมาที่ออฟฟิศใจกลางเมือง คงต้องเข้างานสายเป็นแน่  และตัวเลือกอย่างรถรับส่งนักเรียน คงเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุดในสถานการณ์เช่นนี้

หากลองเข้าเว็บไซต์ google แล้วค้นหาคำว่า “อุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน”  เราจะพบข่าวที่น่าสลดและข่าวด้านลบเป็นส่วนใหญ่ เช่น สลด! รถรับส่งนักเรียนตากใบนราธิวาสพลิกคว่ำ ดับ9 เจ็บ 3,  รถตู้รับส่ง นร.ที่พิจิตร ชนกระบะหวิดไฟคลอกทั้งคัน เจ็บนับสิบราย และ อุบัติเหตุรถตู้รับส่งนักเรียน ประสานงารถกระบะ เป็นต้น โดยข้อมูลจากนักวิชาการแผนงานรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระบุว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการนำเสนอของสื่อมวลชน พบว่าตลอดปี 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 30 ครั้ง มีนักเรียนเสียชีวิต 7 คน ได้รับบาดเจ็บ 368 ราย สาเหตุมาจากสภาพรถไม่พร้อมใช้งานและผู้ขับไม่มีความพร้อม ซึ่งรถที่นำมาใช้รับส่ง พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งกำหนด มากกว่าร้อยละ 90

จากสถิติดังกล่าว เป็นสัญญาณเตือนว่า เราไม่ควรมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้ เพียงเพราะเหตุผลที่ว่า สะดวกและรวดเร็ว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเล็งเห็นความสำคัญและรณรงค์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้บริการรถรับส่งนักเรียน ประกอบกับให้ทุกคนตื่นตัวและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท นำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ประกอบ ด้วย 3 ประการ คือ  อันตรายจากคนขับรถ อันตรายจากสภาพรถ และอันตรายจากสภาพถนน แต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุ แน่นอนว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหน สิ่งที่เราทำได้นั่นคือ ไม่ประมาทและป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด วันนี้ทางทีมเว็บไซต์ มีข้อมูลเรื่องการเลือกรถรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัยมาฝากกันค่ะ

หนูๆ อุ่นใจ ไป-กลับ รถโรงเรียนปลอดภัย thaihealth

เลือกรถรับส่งนักเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย

1.เลือกรถรับส่งนักเรียนที่ถูกกฎหมาย

ปัจจุบันกรมขนส่งทางบก  อนุญาตให้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน หรือ รย.2 (รถกระบะที่มีที่นั่งสองแถว หรือรถตู้โดยสาร) มาจดทะเบียนใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนได้ ดังนี้

1.กรณีเป็นรถตู้โดยสาร ต้องเป็นรถที่มีป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือและตัวเลขสีฟ้า  จัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น

2.กรณีเป็นรถกระบะที่มีลักษณะเป็นที่นั่งสองแถว ต้องเป็นรถที่มีป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือและตัวเลขสีฟ้า หากมีทางขึ้นลงอยู่ด้านท้ายรถ ต้องปรับปรุงตัวรถให้ประตูและที่กั้นกันนักเรียนตกจากตัวรถ  โดยที่นั่งท้ายรถไม่ควรต่อเติมยื่นเกินขอบท้ายรถ เพราะอาจจะทำให้เด็กตกจากตัวรถได้

2.รถรับส่งนักเรียนที่มาวิ่งรับส่งนักเรียน ต้องปฏิบัติดังนี้

1.ผ่านการรับรองจากโรงเรียน  โดยต้องได้รับหลักฐานการรับรองจากโรงเรียน  เพื่อนำหลักฐานการรับรองไปยื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  เพื่อตรวจสภาพรถ และขอจดทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียน ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ใช้ครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

2.ติดแผ่นป้ายสีส้มสะท้อนแสง  ตัวหนังสือสีดำ  คำว่า “รถโรงเรียน”  ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดอยู่ด้านหน้า และท้ายของตัวรถให้สามารถมองเห็นข้อความได้อย่างชัดเจน

3.ติดไฟสัญญาณสีเหลืองอำพัน เปิดปิดเป็นระยะ (กระพริบ) ติดไว้ที่ด้านหน้าและท้ายรถ ในขณะที่ใช้รับส่งนักเรียน

4.ติดฟิล์มกรองแสงแบบโปร่งใส หรือชนิดใส ที่วัดปริมาณแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เพื่อให้เห็นสภาพภายในรถได้ตลอดคัน

5.คนขับรถส่งนักเรียนต้องได้รับอนุญาตส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ  หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และไม่เคยมีประวัติเสียหายจากการขับรถมาก่อน

6.จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็น ติดตั้งเก็บไว้ในที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ หรือมีเหตุฉุกเฉินขึ้น  รวมทั้งสามารถนำมาใช้งานได้โดยสะดวก พร้อมใช้งานได้ทุกขณะ

7.ภายในรถรับส่งนักเรียน ต้องไม่มีส่วนแหลมคม ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง

8.จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน  ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน

3.ระวัง รถรับส่งนักเรียนไม่ปลอดภัย

1.ไม่เลือกใช้รถรับส่งนักเรียนที่ดัดแปลงสภาพ หรือกลุ่มรถกระบะต่อเติมหลังคา  ซึ่งเป็นกลุ่มรถที่ไม่ผ่านการรับรองของโรงเรียน  และไม่ผ่านการตรวจสภาพรถจากกรมการขนส่งทางบก

2.ไม่เลือกใช้รถรับส่งนักเรียนที่บรรทุกนักเรียนเกินกว่าจำนวนที่นั่งบนรถ  เพราะการบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งบนรถ  อาจจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของนักเรียนทุกคนบนรถรับส่งนักเรียนได้

3.ไม่ทนนั่งรถรับส่งนักเรียนอันตราย  นักเรียนควรสังเกตพฤติกรรมและอากัปกริยาของคนขับรถรับส่งนักเรียนตลอดเวลา  เช่น มีอาการง่วงซึม  มึนเมาจากสุราหรือสารเสพติด  ขับรถเร็ว เสี่ยงอันตราย   หากพบเห็นต้องไม่อายที่จะแจ้งเตือนคนบนรถทันที หรือรีบแจ้งสายด่วน 1584  หรือ 191 หรือเบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ หรือโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนบนรถรับส่งนักเรียนทุกคน

หนูๆ อุ่นใจ ไป-กลับ รถโรงเรียนปลอดภัย thaihealth

นอกจากพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องเลือกรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยให้ลูกแล้ว ตัวนักเรียนเองก็เช่นเดียวกัน ต้องดูพฤติกรรมคนขับด้วยว่ามีความเสี่ยงที่จะนำไปเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ สิ่งสำคัญหากเกิดอุบัติเหตุแล้ว ตัวนักเรียนเอง ต้องมีสติ และสำรวจร่างกาย พร้อมทั้งรีบโทร.แจ้ง 191 เพื่อขอความช่วยเหลือทันที  

ความปลอดภัยในชีวิต นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่หลายฝ่ายรณรงค์และกระตุ้นให้ตื่นตัว การเลือกรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน หากใส่ใจรายละเอียดของรถรับส่งสักนิด ก็เท่ากับเพิ่มความปลอดภัยให้เด็กๆ หลายๆ คน  และหากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ ปฏิบัติตามหลักการข้างต้น เชื่อแน่ว่า สถิติความสูญเสียในปีต่อไป ต้องลดน้อยลงเป็นแน่

เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนโรคหัด

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนโรคหัด thaihealth

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนโรคหัด และนำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนตามเกณฑ์

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โรคหัด อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ผู้ปกครองจึงควรดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และหากผู้ป่วยหอบหายใจเหนื่อย กินไม่ได้ ซึม ไม่ปัสสาวะ ผู้ปกครองควรรีบนำผู้ป่วยพบแพทย์โดยด่วน

โรคหัด เกิดจากเชื้อไวรัส Measles เชื้อจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายผู้ป่วย หากผู้ไม่มี ภูมิคุ้มกันสูดหายใจเอาละอองที่มีเชื้อเข้าไปจะทำให้เป็นโรคหัดได้ อาการคล้ายกับไข้หวัด คือ มีไข้ น้ำมูกไหล ไอ แห้ง ๆ ตาแดงแฉะ ระคายเคืองตา หลังไข้ 3-4 วัน ผู้ป่วยอาจเริ่มมีผื่นขึ้นเริ่มจากหลังหูบริเวณชิดขอบผม แล้วแผ่กระจายไปตามลำตัว แขน ขา ลักษณะผืนนูนแดงติดกันเป็นปืน ๆ ผืนจะคงอยู่นาน 5-6 วัน และค่อย ๆ จาง หายไปใน 2 สัปดาห์ หลังผืนขึ้น 2-3 วัน อาการไข้ของผู้ป่วยจะค่อย ๆ ดีขึ้นแต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น ภาวะอุจจาระร่วงจนขาดน้ำ ภาวะปอดอักเสบหรือภาวะสมองอักเสบ ซึ่งทำให้เสียชีวิตได้ ผู้ปกครองจึงควรสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาการที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยจะมีอาการหนัก ได้แก่ อาการหอบ หายใจเร็ว อาการซึม ไม่เล่น กินน้ำและอาหารได้น้อย หรือไม่กินเลย และการไม่ปัสสาวะ ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้อย่างรั้งรอ ให้นำผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที หรือสามารถใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์นเรนทร สงขลา โทรศัพท์สายด่วน โทร.1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสถานการณ์โรคหัด 4 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 2,280 ราย เสียชีวิต 18 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.74 (ข้อมูล ณ 14 พ.ย. 61) ส่วนจังหวัดสงขลา พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 203 ราย อัตราป่วย 14.41 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 รายในอำเภอสะบ้าย้อย กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุด คือ 0-4 ปี คิดเป็นอัตราป่วย 111.68 ต่อประชากรแสนคน อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ สะบ้าย้อย เทพา คลองหอยโข่ง (ข้อมูล ณ 15 พ.ย. 61) โดยผู้ป่วยหนักจะมีภาวะแทรกซ้อน และสภาวการณ์ขาดสารอาหารร่วมด้วย

ในสถานการณ์ที่มีโรคหัดระบาด ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการนำเด็กเล็กไปสัมผัสกับผู้ป่วย หากมีผู้ป่วยโรคหัดในบ้านให้แยกผู้ป่วยออกจากเด็กคนอื่น ๆ ในบ้านและบริเวณใกล้เคียง และให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการควบคุมโรค และหากผู้ป่วยเป็นเด็กนักเรียน หรืออยู่ศูนย์เด็กเล็ก ให้หยุดเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล กล่าวเน้นย้ำว่า วิธีป้องกันโรคหัดที่สำคัญและได้ผลดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีน โดยผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ได้ฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ซึ่งเข็มแรกฉีดเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน และเข็มที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง เป็นต้นไป สำหรับบุตรหลานที่ไม่เคยได้รับวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนให้ครบโดยด่วน

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ได้รับคำวินิจฉัยจากสำนักจุฬาราชมนตรี และสภานิติศาสตร์อิสลามนานาชาติในองค์การ ที่ประชุมอิสลาม (OIC) แล้วว่าถูกหลักศาสนาอิสลาม และสามารถฉีดได้